Ratafia Bessons

Ratafia creada pel poble a partir de la recopilació de valoracions, suggerients, opinions i preferències recollides en degustacions fetes durant 8 anys en fires i mercats de l'Alt i Baig Empordà, la Selva, el Gironès, Osona i el Maresme