12/03/2018

Nova secció de pesca salada

Hi podeu trobar bacallà salat i dessalat al punt per consumir.

A la botiga 2 hi podeu trobar una nova secció de pesca salada on el bacallà és el protagonista!