Adobats

  • Llom adobat
  • Xurrasco adobat
  • Ales de pollastre adobades
  • Pernilets de pollastre adobats